- Mens dem hærja og sto i, og perforerte vannet med både fluer, mark og sluk,
brukte jeg sjøl, ikke annet enn adobe photoshop ...

... og muligens, ... en aldrig så liten kaffefortynning, ...

http://anders_gilljam.tripod.com/